Diverse maatschappelijke ontwikkelingen vereisen innovatie in de langdurige zorg. Vernieuwingen die informatietechnologie noodzakelijk maken. Het oprichten van een platform, dat expertise moet bundelen en kennis gaat delen, is slechts een van de vele initiatieven die ECP in 2014 initieerde. Zo helpt het Digitaal Hulpplein de digitale vaardigheden te vergroten. En met de Codeweek stimuleren we het onderwijs om programmeren in het curriculum op te nemen. Een greep uit de vele hoogtepunten.
1 Beleef het Jaarcongres ECP opnieuw
Bekijk de film van de jongeren Pim en Nathan

Met ruim zeshonderd bezoekers, meer dan honderd sprekers, 28 subsessies, een Digital Classroom en een netwerkvloer met de nieuwste innovaties toonde ECP het meest volle programma ooit in de geschiedenis van haar jaarcongres. Op 20 november was er in de Fokker Terminal dan ook voor elk wat wils. Zo konden ‘aanpakkers’ leren coderen of 3D printen.

In de expert- en praktijksessies deden deelnemers kennis op over de kansen van wearables, het innoveren met data en de resultaten van de Doorbraakprojecten ICT. En op innovatief gebied was er onder meer een robot, een demonstratie fraude opsporen via Linked Data, kon je de Google Glass testen en de mogelijkheden nagaan van biometrie.

2 Check ook www.doorbraakmetopendata.nl

In het ICT Doorbraakproject Open Data werken de ministeries van BZK, I&F en EZ samen met TU Delft, TNO en GeoBusiness Nederland. ECP droeg bij aan de organisatie van Open Data Estafettes rond de drie sectoren Water, Duurzame energie en Smart Cities. Het ontsluiten van data in publieke en private sector biedt kansen om innovatieve diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Ook om diverse maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Tijdens de estafettedagen gingen data-eigenaren, ontwikkelaars en eindgebruikers met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om data om te zetten in innovatieve business modellen. ECP organiseerde drie Nationale App Prijzen voor de drie verschillende sectoren.

3 Check ook www.doorbraakmassaaldigitaal.nl

Massaal Digitaal wil het gebruik van bestaande digitale dienst- verlening door de overheid realistisch en blijvend laten toenemen. Aanjager van het Doorbraakproject Massaal digitaal is Daniel Ropers, managing director van Bol.com. “De overheid kan veel van het bedrijfsleven leren, onder meer op het gebied van klantgericht handelen, usability en marketing.”

Partners in dit doorbraakproject zijn de ministeries van EZ en BZK, ECP en het Online Champion Team, waaronder Bol.com, NRC, ING, UPC, Buyerminds, Sue, Webber Shandwick, Klantenservice Federatie en de Dutch Dialogue Marketing Association. Bij diverse concrete overheidsdiensten lopen casussen en worden belemmeringen voor het online gebruik opgespoord en aangepakt. Deze ervaringen worden gedeeld met andere overheden die ook het gebruik van de online diensten moeten vergroten.
4 Het gebruik van ICT in verpleeghuiszorg en thuiszorg is lang een ondergeschoven kindje geweest. Maar het is absoluut noodzakelijk om de uitdagingen in de zorg aan te gaan. Oudere mensen willen langer thuis blijven wonen en dat kan alleen met ICT. Zo maakt ICT zorg op afstand mogelijk, kun je gegevens continu monitoren en kunnen verpleegkundigen, mantelzorgers en patiënten informatie met elkaar delen.

Daarvoor is samenwerking over de grenzen noodzakelijk. Daarom hebben ECP en VitaValley het Platform Langdurige Zorg&ICT opgericht. Vertegenwoordigers uit zorg, ICT en bestuur voeren het broodnodige strategische gesprek. Ze stellen bovendien werkgroepen in die er uitwerking aan geven.

5 Check www.veiliginternetten.nl

Bankieren, winkelen, gamen… negen van de tien mensen zijn elke dag voor diverse zaken online. Maar doen ze dat op een veilige manier? De nieuwe website Veiliginternetten.nl - op 27 oktober gelanceerd - geeft antwoord op vragen over veilig gebruik van internet. Naast praktische informatie bevat de site ook tools, handreikingen en stappenplannen.

Veilig internetten is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid, ECP en het bedrijfsleven. De sites www.digibewust.nl en www.waarschuwingsdienst.nl zijn opgegaan in de nieuwe website. “Nu is er één herkenbare plek waar je betrouwbare informatie kunt vinden over veilig internetten”, aldus Minister Kamp van Economische Zaken.

6 Check www.meldknop.nl

Op het internet kun je als jongere tussen de 11 en 16 jaar allerlei problemen ondervinden. Denk onder meer aan gepest worden of misbruik van foto’s op sociale media. Via de website Meldknop.nl kunnen jongeren informatie vinden en in contact komen met hulpinstanties om deze en andere online problemen op te lossen.

Vanaf 11 februari, op Safer Internet Day, kreeg Meldknop.nl ook de status van trusted flagger. Met deze status kan Meldknop.nl uitzonderlijke online problemen die bij de aangesloten hulpinstanties binnenkomen, met hoge prioriteit melden bij een van de deelnemende partijen: Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Content kan daardoor met voorrang worden verwijderd.

7 Veilig internetten vraagt om een infrastructuur met veilige software, beveiligde verbindingen, goede datacentra en goed opgeleide beheerders. Maar: omdat niet duidelijk is wat een veilig internet is, moet elke internetter en online dienstverlener dat zelf vaststellen. Dat vergt veel kennis en is kostbaar.

Het project ‘Veilige Verbindingen’ wil over sectoren heen afspraken maken welke eisen je aan een veilige infrastructuur moet stellen. Maar ook hoe partijen op een heldere manier kunnen laten zien dat ze aan die eisen voldoen. Hiervoor werkt ECP samen met de Dutch Hosting Providers Association, SIDN, EZ, Zeker-Online en NOREA.

8 Check www.codeweek.nl

Programmeren is niet alleen voor nerds. Om die reden organiseerden ECP en Kennisnet, ondersteunt door een brede publieke en private coalitie, samen de Nederlandse Codeweek. Van vrijdag 10 tot vrijdag 17 oktober konden kinderen, jongeren, ouders én docenten aan de slag gaan met programmeren, hét lezen en schrijven van de toekomst.

Daarmee leren bijvoorbeeld kinderen digitale vaardigheden die essentieel zijn voor bijna elk beroep. Of je nu arts wil worden, designer, cameraman of automonteur. Tijdens de Codeweek 2014 startten twaalf basisscholen met een Code-uur, waarbij ICT’ers kinderen leren programmeren. Volgend jaar moeten dat honderd scholen zijn, in 2016 alle basisscholen.
9 Check ook www.digitaalhulpplein.nl

Digitale vaardigheden zijn niet meer vrijblijvend te noemen. In veel beroepen is het een vereiste om met een computer om te kunnen gaan. Ook het contact met de overheid verplaatst zich van het loket naar het web. Per 2017 wordt alle overheidsdienstverlening gedigitaliseerd.

Het Digitale Hulpplein, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK en SZW, zorgt ervoor dat gebruikers hun digitale vaardigheid kunnen testen en zonodig doorverwezen worden naar een oefenlocatie waar zij relevante digitale vaardigheden kunnen verbeteren. De website Digitaalhulpplein.nl biedt onder meer een Digimeter, een zoekfunctie voor lokale oefenlocaties en een telefonische Digitale Hulplijn.