De komst van internet verandert de wereld van de telecommunicatie en media. Er ontstaat een nieuw ecosysteem, met nieuwe spelers, andere machtverhoudingen en natuurlijk veel nieuwe diensten. Dit brengt de komende jaren uitdagingen en grote economische mogelijkheden voor de internet waardeketen met zich mee. Hoe zullen de verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving veranderen? Wat moet de overheid anders doen in haar relatie tot de markt, de gebruiker, de EU en andere internationale organisaties?

Concreet actieplan

Het internet heeft vergaande implicaties voor iedereen, dus ook voor de manier van beleid maken. Reden voor het Ministerie van Economische Zaken om samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties beleid en regelgeving voor telecom, media en internet te moderniseren. Gezamenlijk wordt gewerkt aan voorstellen die eind 2014 tot een concreet actieplan moet leiden. ECP ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken bij het in contact blijven met de diverse belanghebbenden om dit strategische gesprek te blijven voeren.

Europese digitale, interne markt

In juni werd een rondetafel bijeenkomst georganiseerd waarin enkele thema’s werden besproken, zoals convergentie van audiovisuele diensten en neutraliteit in het internet waardeweb. Op het jaarcongres van ECP in november werd onder meer gediscussieerd over een Europese digitale, interne markt.