Voor premium members organiseert ECP jaarlijks enkele debatten in Hotel Des Indes. Tijdens deze speciale bijeenkomsten debatteren de deelnemers over belangrijke onderwerpen die verband houden met ICT. Een gastspreker verzorgt de inleiding tot het debat, vaak een autoriteit uit de wetenschap, het bedrijfsleven of van de rijksoverheid. In 2014 luisterden de premium members naar de volgende gastsprekers.

Maandag 28 april

Europarlementariƫr Marietje Schaake over digitale vrijheid.

Maandag 16 juni

Dick Schoof, Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en co-voorzitter van de Nationale Cyber Security Raad. Hij sprak over cyber security.

Dinsdag 15 juli

Journalist Maxim Februari en voorzitter werkgroep Analytics van ECP Eppo van Nispen tot Sevenaer. Zij spraken over big data en de analytische waarde daarvan voor de maatschappij. En dat in de context van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Maandag 6 oktober

Constantijn van Oranje, Kabinetschef van Eurocommissaris Neelie Kroes (DG CONNECT). Zijn kernvraag: wat is voor Nederland het belang van een nieuwe digitale agenda?