Hoe verbeteren we het starterklimaat in Nederland? Hoe denken jonge ondernemers daar zelf over? Samen met de Young Entrepreneurs ontwikkelt ECP een ‘Nederlands Manifest voor Jonge Ondernemingen’. In navolging van het ‘Europese Start-Up Manifesto for Young Entrepreneurs’ bevat het Nederlandse manifest de belangrijkste actiepunten, geïllustreerd met verhalen uit de praktijk.

Actiepunten

De actiepunten moeten leiden tot verbetering van het ondernemersklimaat voor start-ups in Nederland. Na concrete uitvoering moeten de actiepunten na een jaar geëvalueerd kunnen worden. Acties kunnen bijvoorbeeld het aanpassen van blokkerende wetgeving betreffen, het inzichtelijk maken van het ecosysteem van investeerders, en de ontwikkeling van een zogenoemde ondernemershub in Nederland.

Check ook www.startupmanifesto.nl