Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend multistakeholder platform voor discussie en afstemming rond de toekomst van internet. Naast beleidskwesties om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet te bevorderen, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. Tijdens het IGF bespreken de stakeholders de essentiële en meer controversiële elementen van Internet Governance.

Belang uitdragen

In Nederland onderschrijven we het belang van een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders op internationaal niveau. De Nederlandse stem kan en mag dus niet ontbreken in het internationale debat. Onder de vlag van het NL IGF werken het Ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP samen om de bekendheid en het belang van het IGF in Nederland breed uit te dragen en te vergroten.

Nederlandse stem laten horen

Daarmee kunnen zij de uitkomsten van het internationale forum een goede inbedding geven in het nationale beleid, maar ze laten op die manier ook internationaal de Nederlandse stem horen, en kunnen zodoende belangrijke Nederlandse thema’s in het IGF inbrengen.

Check ook www.nligf.nl

Bekijk de video