Op 22 september 2014 vond in Brussel het besloten seminar ‘De toekomst van de Digitale Groeiagenda’ plaats, een gezamenlijk initiatief van ECP, het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB Nederland. Gastheer was Pieter de Gooijer, permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de EU in Brussel. Zo’n vijftig vertegenwoordigers namen aan dit rondetafelgesprek deel. Vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, de verschillende relevante Europese directoraten, de Nederlandse overheid, de wetenschap en de politiek.

Positieve invloed digitale innovatie

De middag stond in het teken van interactie met de deelnemers. Ann Mettler, Executive Director van de Lisbon Council, lichtte toe welke beleidsinitiatieven de positieve invloed van digitale innovatie op de Europese concurrentiepositie verder kunnen vergroten. Vervolgens kwamen verschillende thema’s van de informatiesamenleving in korte presentaties aan bod, zoals de data driven economy, e-skills, de nieuwe deeleconomie (sharing economy), (jong) ICT-ondernemerschap en privacy. Europarlementariër D’66 Marietje Schaake gaf aan waarop volgens haar in Brussel moeten worden ingezet. Deelnemers noemden veel mogelijke maatregelen waarmee de nieuwe Europese Commissie de economie maximaal van ICT kan laten profiteren.