Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen. Maar deze kansen worden nog onvoldoende verzilverd.

Zelfredzaamheid versnellen

Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgt met ICT’ heeft als doel een versnelling te realiseren rond ICT-innovaties die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het project volgt daarvoor twee sporen. Ten eerste het financieel ondersteunen van consortia die aannemelijk kunnen maken dat ze serieuze opschaling kunnen bereiken, via een call met € 800.000,-. Het tweede spoor gaat in op belemmeringen die grootschalig gebruik van ICT in de weg staan. Denk aan de financiering van technologische innovaties, aan het ontbreken van (geaccepteerde) technische standaarden, en aan een gebrekkige samenwerking tussen betrokken partijen.

Belemmeringen wegnemen

Bij acceptatie door zorgprofessionals en eindgebruikers spelen cultuuraspecten een rol. Bovendien is het voor mensen die zorg behoeven vaak onvoldoende helder welke mogelijkheden er zijn. Het doorbraakproject gaat over deze belemmeringen communiceren en zet samenwerkingsverbanden op die moeten bijdragen aan de oplossing daarvan.

Check ook www.doorbraakmetdezorg.nl