Nog even en de fossiele brandstoffen zijn op. Maar de vraag naar energie neemt onverminderd toe. Dat vereist een drastische omschakeling naar een meer duurzame energievoorziening. Besparing van energie is de beste manier van verduurzaming. Bovendien leidt dat tot lagere kosten en vergroting van de concurrentiekracht.

Roadmap

Het doorbraakproject Energie & ICT stelde een roadmap op met als centrale vraag: hoe kun je met ICT meer energie besparen en slimmer met energie omgaan? Het project wil enerzijds dat meer bedrijven instappen op het laagste niveau van de piramide van energiemanagement. Anderzijds, dat partijen die al systemen rond energiemanagement hebben, de volgende stap kunnen zetten.

Belemmeringen wegnemen

    De belangrijkste obstakels zijn nu in kaart gebracht. In 2015 wordt bepaald welke kernbelemmeringen moet worden opgelost. Het doorproject gaat zich in elk geval op drie verschillende belemmeringen richten.
  1. Hoe kun je het MKB - in de onderste laag van de piramide van energiemanagement - stimuleren om de mogelijkheden van de systemen beter te gebruiken?
  2. Wat kunnen bedrijven die een EMS hebben met de data die daaruit voortvloeit?
  3. Wat gebeurt er nu in verschillende proeftuinen in Nederland? Welke belemmeringen ervaart men? En hoe kun je die wegnemen?

  4. Check ook www.doorbraakmetenergieenict.nl