De kwaliteit en betrouwbaarheid van digitale data is cruciaal voor een optimale administratieve keten. De drie stichtingen Zeker-Online, Betrouwbare Afrekensystemen en Ritregistratiesystemen zijn publiek private samenwerkingsverbanden waarin ketenbreed afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van data en de eisen aan de systemen die deze data genereren.

Eerste keurmerken uitgereikt

Zeker-Online richt zich op administratieve software in de cloud en omvat afspraken over veiligheid, beheer, en algemene en specifieke eisen aan de software. Ook dekt de stichting juridische aspecten af, zoals privacy, beschikbaarheid en continuïteit. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in dit laatste geval met gegevens na faillissement van de ondernemer of de cloudleverancier? In september 2014 werden de eerste keurmerken uitgereikt. Naar verwachting volgen in 2015 meer leveranciers van online administratieve software.

Minimumeisen specificeren

Betrouwbare Afrekensystemen specificeert de minimumeisen waar een afrekensysteem aan moet voldoen, zodat de ondernemer zijn wettelijke verantwoordingsverplichtingen kan nakomen. Afrekensystemen met het keurmerk hebben (al dan niet verborgen) geen modules aan boord waarmee kassa-inkomsten kunnen worden afgeroomd. Deze systemen kunnen gegevens zeven jaar bewaren.

Kwaliteit data

De stichting Ritregistratiesystemen beheert en ziet toe op afspraken over de kwaliteit van data uit ritregistratiesystemen. Deze data raken al snel privacy en zijn essentieel bij de controle op het naleven van leasecontracten en bijvoorbeeld belastingheffing.