A In 2014 is het Platform Nieuwe Internetstandaarden opgericht. Het platform wil ervoor zorgen dat het Nederlandse internet qua standaarden up-to-date blijft en niet achterop raakt. En dat is belangrijk voor de Nederlandse concurrentiepositie.

In informatie voorzien

Betrokken partijen zijn: SIDN, ISOC, EZ en Forum Standaardisatie. ECP voert het secretariaat. Het platform geeft antwoord op de behoefte aan informatie van verschillende partijen. Hoe kunnen zij aanhaken op de ontwikkeling van nieuwe standaarden? En hoe kunnen zij de mogelijkheden hiervan optimaal benutten?

Drie thema’s

    Dit gebeurt het best in een neutrale setting waarin vertegenwoordigers van de overheid, leveranciers en toepassers van ICT (eindgebruikers en brancheorganisaties) betrokken worden bij thema’s als:
  1. het bevorderen van de implementatie: communicatie en voorlichting over implementatie en tools;
  2. het creëren van awareness en de urgentie op management en bestuursniveau;
  3. het coördineren en stimuleren van de ontwikkeling van standaarden