Al enkele jaren ondersteunt ECP het Kennisplatform Administratieve Software. Dit platform brengt leveranciers van administratieve software in contact met uitvragende partijen die met de data uit hun software werken. Dat kunnen bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn, overheden (Logius), banken en accountantsorganisaties.

Onzekerheid verminderen

Naast het samenbrengen van deze partijen wil het platform de onzekerheid over ontwikkelingen verminderen. De bijeenkomsten van het kennisplatform worden druk bezocht en de nieuwsbrieven worden verspreid onder bijna alle softwareleveranciers.

Uitwisselen

In 2014 zijn enkele grote administratieve softwareleveranciers onderling UBL-berichten gaan uitwisselen. Om diverse redenen was dat nog steeds niet mogelijk, ook al hadden leveranciers van software de functionaliteit al ingebouwd.

Op de agenda

    Belangrijke onderwerpen in 2015 worden:
  1. Zeker-Online (veilige clouddiensten);
  2. SBR (gestandaardiseerde, automatische rapportage) en;
  3. het Referentie Groot Boekschema, waardoor verschillende boekhoudingen vergelijkbaar worden.
  4. Voor het (klein) MKB worden dan (bijna) automatische kredietaanvragen, winstrapportages, kredietrapportages en (vooringevulde) belastingaangiftes bereikbaar.