Met het digitaal aanmaken en verzenden van facturen kunnen bedrijven hun transactiekosten sterk verminderen. Het project E-factureren wil het elektronisch factureren in midden- en kleinbedrijf bevorderen bij het zakendoen met de overheid. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning van stakeholders nodig; van softwareleveranciers, billing service providers, accountants, administratiekantoren, banken en de overheid, waaronder de Belastingdienst.

Nieuwe richtlijn

De overheid verstaat onder e-factureren iets anders dan het ‘gewoon’ verzenden van een digitale factuur. Bij e-factureren wordt de factuur als gestructureerd bericht direct het systeem van de overheid ingeschoten, zodat deze automatisch kan worden verwerkt. Volgens een nieuwe richtlijn moeten vanaf 2016 aanbestedende overheden verplicht e-facturen kunnen ontvangen. Het Forum e-factureren speelt een rol in de implementatie van deze richtlijn. ECP faciliteert het forum en ondersteunt met de communicatie.