De Nederlandse overheid stimuleert actief de toepassing van open standaarden bij de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. Het kabinet schrijft overheden een pas-toe-of-leg-uit-regime voor. Dat houdt in dat overheidsdiensten open standaarden toepassen, behalve als er steekhoudende argumenten zijn om dit niet te doen.

Actieplan met twee doelstellingen

Het regime is gestart als onderdeel van actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ en blijft ook de komende jaren van kracht. Dit actieplan kent twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste het vergroten van de interoperabiliteit tussen de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid. Onder meer door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden. Daarnaast moet bij het gebruik van ICT de afhankelijkheid van leveranciers worden verminderd door open standaarden versneld in te zetten. Ook open source software bij gelijke geschiktheid.

Bijeenkomsten

In dit kader organiseerde ECP samen met onder meer het Forum Standaardisatie enkele bijeenkomsten op het gebied van open standaarden, zoals IPv6, DKIM, DNSSEC en eIdentity.