In 2014 ondersteunde ECP het ICT Doorbraakproject Big Data, een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, TNO, het Big Data Value Center, SURFSARA, het Netherlands Escience Center en ECP. Samen maakten de partners een Big Data Health Challenge mogelijk en organiseerden zij diverse bijeenkomsten voor bedrijven in het MKB.

Efficiency in bedrijfsproces

Data zijn het nieuwe goud van onze economie. De business is ook steeds meer datagedreven. Met hulp van big data krijg je meer inzicht, en dat leidt tot efficiƫntere bedrijfsprocessen en nieuwe, intelligentere producten en diensten. Het zal ook nieuwe werkgelegenheid opleveren. Kansen te over dus, zeker als je deze data effectief kunt inzetten.

Kansen beter benutten

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om maatschappelijke opgaven slim aan te pakken. Nederland heeft daarvoor een goede uitgangspositie. Denk alleen al aan de hoogwaardige digitale infrastructuur. Maar we pakken de kansen van big data nog niet voldoende op. Bedrijven kunnen data nog niet vertalen naar kennis en kunde, en vervolgens naar concurrentievoordeel. Het doorbraakproject Big Data probeert daar verandering in te brengen, onder meer door ruimschoots informatie te verstrekken.

Check ook www.doorbraakmetbigdata.nl