Het Platform Internet Veiligheid (PIV) wil een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de internetveiligheid voor gebruikers. Binnen het platform voeren de deelnemers op strategisch niveau de dialoog, signaleren zij maatschappelijke trends, maken ze afspraken en zorgen ze voor vertaling naar concrete initiatieven en activiteiten.

Activiteiten en resultaten

Binnen het PIV vonden in 2014 activiteiten plaats rond de thema’s Notice and Takedown, Privacy, Veilige Verbindingen, Botnets en Veilige hard- en software. Dit leidde onder meer tot het ondersteunen van de Secure Software Foundation bij het ontwikkelen van een toetsingskader voor veilige software, tot het uitwerken van privacy tools, tot publiek private afstemming over de aanpak van botnets en tot een white paper over veilige verbindingen. In 2015 gaat de aandacht vooral uit naar profilering, verbreding en verdieping van het platform. Ook staan enkele nieuwe activiteiten op de agenda, onder meer rond mobiele veiligheid en het keurmerk MKB.