Informatieveiligheid speelt een sleutelrol in de digitale samenleving. Maar daar is nog niet iedereen van doorgedrongen. Op het Wereldcafé van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening, kortweg Taskforce BID, op 7 februari, werd de eerste bestuurlijke Actie-Agenda over informatieveiligheid gepresenteerd.

Kennisexpedities

Het initiatief moet informatieveiligheid hoog op de agenda krijgen van bestuurders en topmanagers bij alle overheidslagen. Een van de uitdagingen is het kijken over de grenzen van het openbaar bestuur. Dit probeert ECP te doen met ‘kennisexpedities’ naar private bedrijven die al zeer veel hebben geleerd op het gebied van informatieveiligheid.

Kijkje bij Shell en KPN

Tijdens de eerste kennisexpeditie, op 6 oktober naar Royal Dutch Shell, zagen de deelnemers onder meer hoe Shell de veiligheidscultuur toepast rond het betreffende onderwerp. Ze concludeerden dat beleid op bestuursniveau noodzakelijk is en dat technologie een belangrijke vereiste is om veilig te kunnen werken. De tweede kennisexpeditie, op 3 december, ging naar het datacentrum van KPN. Voor de bedrijfsvoering, en voor de klanten van KPN, is een veilige omgang met informatie essentieel. Het bedrijf toonde zijn aanpak, waarmee KPN vertrouwen in zijn diensten borgt in cultuur, beleid en technologie.