De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures, zowel bij de aanbodzijde van ICT als bij de bedrijven die ICT gebruiken. En dat terwijl er veel ICT’ers zonder baan zitten. Bovendien hebben net afgestudeerde ICT-professionals niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben.

Mismatch

Deze mismatch zit in het opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten daarom beter op elkaar gaan aansluiten, juist in het licht van de huidige technologische ontwikkelingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De ICT’er bestaat niet’ dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT werd uitgevoerd door Dialogic, met medewerking van ECABO en het IT Performance House. Doekle Terpstra nam tijdens het jaarcongres van het Techniekpact, op 19 mei 2014, het rapport in ontvangst.