Het duurt niet lang meer of in Europa zijn meer dan 1 miljoen mensen met excellente digitale vaardigheden nodig. Professionals die bijvoorbeeld kunnen programmeren. Door technologische ontwikkelingen als onder meer de cloud, big data en cybercrime groeit ook in Nederland de vraag naar zulke professionals enorm. Dat blijkt tevens uit onderzoek van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT. Verwacht wordt dat in 2017 zo’n 6.800 ICT-vacatures zullen open staan.

Raamwerk opgesteld

Met hulp van kennisinstituten, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven is op Europees niveau een raamwerk van alle beschikbare kennisspecialismen en competenties van IT-professionals opgesteld: het e-Competence Framework (e-CF). Dit raamwerk verbetert de transparantie op de IT-arbeidsmarkt.

Vier dimensies

Het e-CF kent vier dimensies:
  • vijf competentiegebieden die zijn afgeleid van de ICT-bedrijfsprocessen;
  • 36 ICT-competenties verdeeld over de competentiegebieden;
  • vijf vaardigheidsniveaus en;
  • voorbeelden van kennis en vaardigheden bij elke competentie.
  • Stakholders stimuleren

    Digivaardig & Digiveilig stimuleert stakeholders in Nederland dit raamwerk te implementeren. Daarvoor zijn in 2014 de stuurgroep e-CF NL opgericht, de initiatiefgroep e-CF NL ingesteld en de werkgroep beroepsprofielen e-CF NL samengebracht.

    Check de website