Niet meer te stoppen

Van risk naar asset. Het gebruik van data vergt uiterste zorgvuldigheid. Ook de beveiliging moet de hoogste prioriteit krijgen. “De discussie gaat niet meer zozeer over het voor of tegen zijn van het gebruik van data. We zien immers allemaal steeds vaker de kansen van het gebruik. Zo kun je met big data verkeersopstoppingen supersnel analyseren en tegengaan. En bedenk ook eens wat data voor de gezondheidszorg kunnen opleveren”, zegt Arie van Bellen. “Vroeg of laat kun je puur op basis van je eigen genen inzien of je aanleg hebt voor een bepaalde ziekte. Met die informatie kun je dan de nodige maatregelen nemen. Het zal zeker tot een ethische discussie leiden, maar de kansen gooien daarin hoge ogen.”

Data effectief benutten

Data worden overigens gezien als het nieuwe goud van onze economie. Big data kunnen tot efficiëntere bedrijfsprocessen leiden en tot nieuwe producten en diensten. Van Bellen: “Als je data effectief inzet, biedt dat volop kansen voor de business. ECP ondersteunt sinds 2014 het Doorbraakproject Big Data om bedrijven te helpen big data beter te vertalen naar ‘kennis’ en ‘kunde’ en vervolgens naar ‘concurrentievoordeel’. Dat moet tot meer kennis leiden en tot een betere concurrentiepositie. Overigens werkt ECP bij meerdere doorbraakprojecten als een oliemannetje; we zijn het smeermiddel voor een geoliede samenwerking tussen de betrokken publieke en private partijen. Verderop in dit verslag meer over de Doorbraakprojecten.”

Keerpunt komt snel

“Natuurlijk mogen we de dialoog over onder meer privacy niet vergeten. Privacy en beveiliging moeten als een soort keurmerk zaken zijn die goed geregeld zijn. Net als de gordel in de auto. Jaren geleden waren we daar nog niet aan gewend. De veiligheid won het niet van het individueel gemak. Maar die omslag is al lang geleden gemaakt. Zo zal dat ook het geval worden bij data: steeds vaker gaan we de voordelen inzien van het gebruik ervan.”